Kadaňský kroužek

 

Aktuální informace o činnosti kroužku, kontakty na vedoucí a další podrobnosti nalaznete na webových stránkách:

https://horokrouzek-kadan.webnode.cz/

 

Základní informace

 

 

Členství v Horoklubu Chomutov

V roce 2001 došlo k významné změně v organizaci horolezeckého kroužku. Proč?

Na jaře jsme začali (po absolvování zimního výcviku v tělocvičně na umělé stěně) jezdit ven do přírodních skalních oblastí a učit se, co znamená horolezectví přímo v terénu, zatím jenom na malých skalách a při jištění lezce shora. Byl to další krok k tomu, aby se nám tento sport stal zajímavým a krásným, ale i co nejvíce bezpečným, abychom se nestali jen polovyučenými lezci z umělé stěny. Rozšiřuje to naše lezecké možnosti o pestrost tisíců cest na stovky věží v mnoha chráněných oblastech ČR. Potřebujeme k tomu kromě aktivity a lezeckého umění i další materiálové vybavení - to postupně dáváme dohromady a rozšiřujeme tak, aby se mladí lezci setkali a naučili bezpečně pracovat se vším, co je v této oblasti potřebné a dobré.

Co potřebujeme dál? Dospělé lezce, zkušené znalce a instruktory, kteří budou ochotni nás s lezením ve skalách seznámit a zajistit bezpečnost. Má je Horoklub Chomutov. A protože se pohybujeme ve skalních oblastech (CHKO apod.) spravovaných a udržovaných po lezecké stránce Českým horolezeckým svazem (prostřednictvím správy jednotlivých oddílů), který též vyjednává a zajišťuje s MŽP vstup a možnosti lezení v těchto CHKO a NP pro své členy, měli bychom být i my členy Českého horolezeckého svazu.

Po dohodě s výkonným výborem se stává od roku 2001 každý nový člen kroužku po splnění členských povinností a kritérií zároveň členem Horoklubu Chomutov a tím i ČHS a UIAA.

Pro začátečníka to znamená:
1. podání přihlášky
2. zaplacení  členského ročního příspěvku 
3. splnění kriterií daných metodikou Horoklubu (ČHS, kroužkem)

Co získáš s členským průkazem ČHS a Horoklubu?

Průkaz ČHS - oprávněný lezecký přístup do CHKO a NP a jejich skalních oblastí (samozřejmě s povinností chovat se podle pravidel daných pro tuto oblast) a základní pojištění u ČHS.

ČHS je členem UIAA (mezinárodní federace horolezeckých svazů) a tím máš:
- možnost lezeckého pohybu v zahraničních horách, většinou také chráněných přírodních oblastí
- možnost slev na horských chalupách i mimo ČR (např. ve VysokýchTatrách i Alpách
- možnost slev při nákupu horolezeckého zboží
- ČHS organizuje a dotuje závody na umělých stěnách a akce spojené s výjezdy mládeže do zahraničních hor pod záštitou UIAA
- podpora ČHS oddílům mládeže v ČR zejména při vzájemné spolupráci a akcích

Průkaz Horoklubu Chomutov umožní svým členům z řad mládeže využívat výhody dle stanov Klubu:
- umělou lezeckou stěnu v tělocvičně gymnázia a malou stěnu "boulderu" v malé tělocvičně
- zapůjčení horolezeckých průvodců z oddílové knihovny
- účast na oddílových akcích
- pomoc instruktorů při výuce
- 1x za rok zorganizuje akci speciálně pro mládež
- návaznost a pokračování členství v Klubu po 18-tém roce věku po ukončení školy

Pojištění

Pojištění je možné si rozšířit. ČHS nabízí celoroční pojistku u pojišťovny Kooperativa za cca 800,- Kč/rok. Podobná, ale dražší pojistka je členství v Alpenvereinu.

Horolezecký kroužek Horoklubu na Gymnáziu v Kadani umožňuje svým členům využívat
- provozní hodiny v tělocvičně Gymnázia, včetně výcviku na umělé lezecké stěně a malé stěně "boulderu"
- horolezecká lana užívaná pro lezení v tělocvičně a horolezecká lana pro lezení venku ve skalních oblastech
- horolezecké úvazky, karabiny a technické pomůcky pro lezení a jištění lezců v tělocvičně
- přilby a mnoho druhů zajišťovacích prostředků pro lezení ve skalách
- speciální "lezečky" od sponzorské firmy SALTIC

Dále zajistí svým členům horolezecký výcvik na umělé stěně i ve skalách a získání všech potřebných znalostí pro pohyb v horách, pro starší 15-ti let zakončený absolvováním metodiky pro získání průkazu ČHS.

Pravidelné informace a zprávy o činnosti horolezeckého kroužku najdete na vývěsce v 1. patře Gymnázia v Kadani.