Chod klubu

 

Vnitřní chod Horoklubu se řídí stanovami, které jsou schváleny Ministerstvem vnitra. 

Nejvyšším zastupitelským orgánem Horoklubu je valná hromada, která se schází jednou ročně. Na valné hromadě se volí sedmičlenný výbor klubu (dále jen VK), v němž jsou obsazeny čestné funkce: předseda, místopředseda, hospodář a čtyři přísedící členové VK.  

VK se schází pravidelně jednou za měsíc a řeší aktuální problémy chodu klubu.

 
Složení výboru klubu:
předseda Leoš Dvořáček
místopředseda Pavel Suchopárek
hospodář Ing. Jiří Šťastný
členové Ing. Milan Svinařík
Bronislav Bandas
Jan Jansa
Pavel Bohuněk