Jak se stát členem

 

Stačí kontaktovat kohokoliv z výkonného výboru klubu na výše uvedené adrese a zažádat o přihlášku do klubu, nebo si přihlášku přímo stáhnout z našeho webu z rubriky "Stáhni si".  Úplně nejlepší je osobní kontakt, tzn. přijít na členskou schůzi a domluvit se osobně. Současně s přihláškou dostaneš i stanovy Horoklubu. Vyplněnou přihlášku a oddílové příspěvky předáš hospodáři klubu na členské schůzi. Lze to vyřídit i v jiném termínu nebo poštou po předchozí domluvě s hospodářem klubu. Výbor klubu na své nejbližší schůzi projedná tvou žádost o přijetí za člena klubu a oznámí ti své rozhodnutí v souladu se stanovami.