Členské příspěvky

 

Výše klubových příspěvků pro rok 2014

Výbor klubu schválil následující výši klubových příspěvků na rok 2014:

 

Kategorie

Ročník narození

Výše příspěvků

Přispívající do 15-ti let

Do ročníku 1999

    200 Kč

Činní do 18-ti let

1998 - 1996

    300 Kč

Činní

od ročníku 1995  

    400 Kč

Zakládající     

 

        0 Kč

Zakládající (vstupní poplatek)

 

 5 000 Kč

 

 

 

 

Členové našich kroužků mládeže platí automaticky v rámci klubových příspěvků i příspěvky do ČHS, protože na ně dostáváme od ČHS dotace. Dospělí se musí sami rozhodnout, jestli chtějí kromě klubových příspěvků zaplatit přes klub i příspěvky do ČHS, popř. jestli si zajistí individuálně členství v jiném horolezeckém spolku (Alpenverein, JAMES, DAV apod.). V současné době je možné sjednat i tzv. kombinované členství v ČHS i OEAV za zvýhodněnou cenu:

 

Výše členských příspěvků za kombinované členství ČHS - OEAV na rok 2014

Kategorie

Ročník narození

Výše příspěvku

Dospělý muž nebo dospělá žena

1954 − 1988

1 600,− Kč

B - partneři kategorie A

1954 − 1988

1 315,− Kč

Junioři

1989 − 1995

1 315,− Kč

Vdova, vdovec, zdravotně postižení

 

1 315,− Kč

senioři

1953 a starší

1 265,− Kč

C - Děti a mládež do 18 let

1996 a mladší

745,− Kč

Děti a mládež do 18 let alespoň
jeden rodič člen ČHS

1996 a mladší

725,− Kč

Rodinné členství - rodiny s jedním nebo více
nezaopatřenými dětmi do roč. 1996

 

2 915,− Kč

Rodič samoživitel s jedním nebo více
nezaopatřenými dětmi do roč. 1996

 

1 600,− Kč

                   

Výše členských příspěvků do ČHS                   

         

Výše členských příspěvků do ČHS na rok 2014

děti a mládež do 18 let (nar. 1996 a později)

100 Kč

děti a mládež do 18 let, kteří mají alespoň jednoho rodiče členem ČHS (rodinné členství) 

zdarma

junioři od 19 do 25 let (nar. 1995 - 1989)

300 Kč

dospělí do 60 let (nar. 1988 - 1954)

400 Kč

senioři nad 60 let (nar. 1953 a dříve)

zdarma

 

  Příspěvky je možné zaplatit hotově nebo bankovním převodem na klubový účet číslo: 2111750217/0100 (jako variabilní symbol použijte své rodné číslo). Poslední termín, kdy se příspěvky vybírají bez penále je únorová schůze, která se bude konat v pondělí 3.2.2014. Kdo chce mít průkaz ČHS už v lednu, měl by zaplatit nejpozději na lednové schůzi, která bude 2.1.2014 od 18.30 hod v Lezecké aréně Jirkov.