Prehistorie lezení

 

 

Horolezectví se k našim národům dostává ve druhé polovině 19. století. Zpočátku se však jedná o více či méně náročnou vysokohorskou turistiku a turistiku jako takovou. Navíc je určeno jen sociálně silnějším třídám.

Pozornost českých horolezců oné doby je upřena především k východním Alpám, kde vykonali řadu pozoruhodných výstupů.

Již v roce 1868, rok po vzniku Rakousko - Uherska, vzniká Deutscher und Östereicherischer Alpenverein. Ani Okresní archív v Kadani nevydal žádné svědectví o existenci jeho pobočky v Chomutově, Kadani či Klášterci nad Ohří, popřípadě o horolezeckých aktivitách v regionu z této doby.

5.5.1878 je založen Erzgebirgsverein ve Schneebergu v Sasku a již za dva roky (v roce 1880) vzniká pobočka v Chomutově. Předsedou byl zvolen prof. Alois Schmidt, přítel Alp a vysokých hor.

Prof. A. Schmidt zahynul 30.7.1895 na Triglavu v Julských Alpách. Byl mu postaven pomník v Bezručově údolí v místech, kde po jeho zániku kolem roku 1945 byl odhalen památník Petra Bezruče.

Cvičné skály zůstávají u nás, vyjma skalních pískovcových měst, víceméně netknuty až do počátku 30. let 20. století. Na konci 19. století jsou však již oblíbeným výletním místem chomutovských a jirkovských obyvatel rozeklané skalní útvary na Jedláku (Tanich) či Jezerce (Seeberg). Svědčí o tom vyobrazení a text v knize Heimatskunde des Bezirkes Kommotau (Vlastivěda okresu Chomutov) z roku 1898.