70. léta

 

Pro začátek 70. let je charakteristická změna stylu lezení. Mnoho horolezců se věnuje krom přelézání snadnějších cest i zdolávání velkých těžkých linií pomocí technických pomůcek (žebříčků, přitahování se za skoby apod.). Éra "technických cest" se dotkla v našem regionu především Perštejna a Kotviny, kde se nabízí takových linií nejvíce. (Postupem času ruku v ruce s vývojem kvalitní lezecké obuvi a zajišťovacích pomůcek se technické lezení ukázalo jako slepá kolej vývoje a cesty postupně byly a jsou přelézány "volně" (bez technických pomůcek).

Éru technického lezení započal opět M. Chytil a postupně se jím začali zabývat i chomutovští lezci - Z. Doskočil, J. Lajprt, J. Bečvář, A. Olexa, M. Žáček a další. Současně vznikaly i výstupy lezené volně.
Dalšími horolezci nastupujícími v tomto období na scénu jsou např. J. Rabas, F. Kindl, J. Šesták, J. Kunc, V. Janoščík, E. Dolan, B. Dvořák.

V r. 1977 byl skupinou nejaktivnějších lezců již podruhé založen horolezecký oddíl při TJ Jirkov. U zrodu oddílu stáli: F. Kindl, L. Varga, V. Janoščík, J. Šesták, B. Dvořák a J. Helešic. Prakticky souběžně vzniklo při oddíle družstvo mládeže a rok poté již mládežnická základna narostla do v té době nebývalých rozměrů. V oddíle bylo evidováno 30 dětí.

První společný výjezd oddílu do Vysokých Tater se uskutečnil v r. 1978, pod vedením prvého cvičitele oddílu, jímž byl L. Kukačka.

Vzhledem k tomu, že Vysoké Tatry se nacházely ještě v rámci jednotného státu, lze za první výjezd do zahraničí považovat cestu do Rumunska, do pohoří Fagaraš, Bucegi a Piatra Craiului, která byla uskutečněna opět pod vedením L. Kukačky.

O výjimečné aktivitě a funkčnosti oddílu svědčí nespočet dalších pravidelných akcí. Příkladem mohou být každopádně letní i zimní výjezdy do Tater, jarní metodické dny, dny otevřených skal pro veřejnost a samozřejmě poslední slanění. Dále oddíl organizoval soustředění pro mládež (mladí se účastnili soutěží mládeže) a byli vyškoleni další cvičitelé oddílu.

V regionu v té době působí mimo oddíl další horolezci, zejména dřívějších ročníků. Velice činorodá je skupina lezců okolo P. Chvojky. Tito lezci úřadovali v 70. letech několikrát v Julských Alpách, vystoupili na Piz Badile, Monte Rosu a Matterhorn. Dále uskutečnili několik přechodů v Norsku a přechod "Haute route" Vysokých Tater na lyžích. V r. 1976 a 1978 lezli na Pamíru v oblasti Piku Lenina.

 

Výzbroj:
Co se novinek ve výzbroji týká, tak na počátku 70. let se začínají užívat už i sedací úvazky. Povětšinou po domácku šité. Konopáky již patří historii a ke konci tohoto období se objevují první duralové karabiny.