Značení výzbroje

 

 1. Úvodem

Od roku 1995 musí být všechna horolezecká výzbroj (dovážená i distribuovaná) v prostoru EU (evropská unie) opatřena značkou CE. Horolezeckou výzbrojí je myšleno veškeré vybavení k jištění a zajišťování včetně přileb a výzbroje do ledu. Povinné značení se netýká oblečení a obuvi. Udělení značky CE je podmíněno zkouškou podle norem, kterou provedla nezávislá zkušebna.

Horolezecká výzbroj byla zařazena mezi prostředky osobní ochrany, a sice mezi prostředky ochrany před pádem z výšky. Prostředky osobní ochrany jsou podle významu ochrany uživatele rozděleny do tří kategorií a horolezecká výstroj byla zařazena do kategorií II. a III.

Obecně platí, že normy EU vycházejí z norem UIAA, ale to neznamená, že označení CE určuje kvalitu horolezecké výzbroje, ta je určena právě známkou UIAA, protože označením CE jsou opatřeny obecně všechny výrobky distribuované v EU. Pro horolezce z toho vyplývá, že průmyslové, speleologické a horolezcké lano bude zařazeno v kategorii III. a opatřeno stejnou značkou, i když bylo každé testováno podle jiných kritérií.

Některé normy EN, podle kterých jsou ochranné osobní prostředky zkoušeny, jsou uvedeny v tabulce (aktualizace k 04/2001) :

ČSN EN 564

Horolezecká výstroj - Pomocná lana (kulaté smyčky)

Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 565

Horolezecká výstroj - Pásy, popruhy (ploché smyčky)

Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 566

Horolezecká výstroj - Smyčky (šité smyčky)

Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 567

Horolezecká výstroj - Lanové svěry (blokanty)

Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 568

Horolezecká výstroj - Kotevní prostředky do ledu

Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 569

Horolezecká výstroj - Skalní skoby

Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 892

Horolezecká výstroj - Dynamická horolezecká lana

Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 893

Horolezecká výstroj - Stoupací železa, cepíny

Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 958

Horolezecká výstroj - Tlumiče nárazu na zajištěných cestách

Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 959

Horolezecká výstroj - Skoby (zavrtávané)

Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 12270

Horolezecká výstroj - Klíněnce

Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 12275

Horolezecká výstroj - Karabiny, spojky

Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 12276

Horolezecká výstroj - Mechanické vklíněnce

Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 12277

Horolezecká výstroj - Postroje, navazovací úvazky

Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 12278

Horolezecká výstroj - Kladky

Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 12492

Horolezecká výstroj - Přilby pro horolezce

Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13089

Horolezecká výstroj - Pomůcky do ledu

Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 12572

Umělé horolezecké konstrukce

Zajišťovací body, požadavky stability a zkušební metody

*)

Horolezecká výstroj - Zařízení pro slaňování (*) připravuje se)

Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Pozn.: Stručný výtah z normy. Norma je k dispozici u metodiků klubu.


 2. Kategorie I.

Tato kategorie představuje nejjednodušší ochranné prostředky, jako například pracovní rukavice. Z horolezecké výzbroje do této kategorie nepatří nic. Schválené prostředky nesou označení CE.


 3. Kategorie II.

Do této kategorie byly zařazeny horolezecké přilby a pravděpodobně do ní bude patřit i výzbroj do ledu jako jsou cepíny, zbraně do ledu a mačky. Označení schválených prostředků v této kategorii je tvořeno opět písmeny CE a dvojčíslím, které udává rok schválení, např.CE95.


 4. Kategorie III.

Do této kategorie patří všechny jistící a zajišťovací prostředky, jako jsou lana, karabiny, smyčky, šnůry, úvazky, atd. Označení je obdobnéjako u kategorie II., doplněné čtyřmístným číselným kódem příslušného schvalovacího orgánu (ne vždy to musí být číslo zkušebny). V každém případě tato skutečnost znamená, že výrobci musí nechat své výrobky otestovat v nezávislé zkušebně podle norem evropské unie, tedy EN, nebo pokud taková norma není podle UIAA.