Lana a smyčky

 

1. Úvodem

Nejnižší limitní nosnost všech částí jistícího řetězce je 2 200 kg.

Horolezecké lano je pupeční šnůrou se životem lezce, a proto nesmí nikdy selhat. Důležitý není jen výběr správného lana, ale i kontrola a údržba lana. Konstrukce horolezeckých lan je tvořena jádrem a opletem. Jádro je hlavní pevnostní část lana, oplet chrání jádro před prodřením. Uzly, ohyby, skalní hrany a pády snižují pevnost lana (lano v karabině má o 30% menší pevnost). Dnešní kvalitní horolezecké lano se může prakticky prasknout ze dvou důvodů, přeseknutím o skalní hranu při zachycení pádu a přetržením po naleptání lana kyselinou.

Důležité pro výběr lana je důležitá nejen jeho délka, konstrukce, síla,..., ale i označení :

 


Lano vyhovuje požadavkům mezinárodní unie alpské asociace UIAA (International Union Alpine Association).

 


Lano bylo odzkoušeno nezávislou zkušebnou a podlehlo schválení v rámci EU (evropská unie), je označeno CE. Horolezecká lana se zkoušejí podle normy EN892.


 2. Rozdělení lan

Rozdělení podle materiálu :

· Lana polyamidová (dnešní běžná horolezecká lana)

· Lana polypropylénová (lehká, která plavou na vodě, vhodná pro kanyoning a speleologii)

Rozdělení podle použití :

· Lana statická (pracovní s malou průtažností, min. 5 pádů dle UIAA) jsou určena pro jeskyňáře, záchranáře, canyoning a jejich konstrukce, kdy jsou v jádře paralelně vedená vlákna nebo přadena, dovoluje minimální průtažnost (2,5%). Tato lana jsou vhodná pro vytahování břemen, pro šplhání na zavěšeném laně, pro přelaňování (tzv.Tyrolské traverzy), pro budování fixů, pro práce ve výškách a jeskyňařinu.


 

Statická lana se nesmí použít pro jištění prvolezce !!!

 

· Lana dynamická (pro horolezectví s průtažností kolem 8-10%) jsou používána při lezení s rizikem pádu, kdy průtažnost (8%-10%) lana pohltí při pádu velkou rázovou energii, která vznikla díky gravitaci a hmotnosti lezce. Jádro dynamického lana se skládá z kombinace pravotočivě a levotočivě kroucených přaden. Tato lana dokáží pohltit pádovou energii, pád zachytit a snížit přitom rázovou sílu na fyziologickou mez. Poloviční a jednoduchá musí mít min. 5pádů UIAA, lana dvojitá pak min. 12 pádů UIAA. (Pozor, dnes se vyrábí i jednoduchá lana s průměrem 9,4mm !!!). V následující tabulce jsou uvedena některá data jednotlivých typů lan :

  Značka  

  Typ lana  

  Průměr lana  

  Prameny  

  Zkuš.závaží  

  Počet pádů  

  Rázová síla  

 

 Jednoduché 

 9,4 - 11mm

 1

 1 lano / 80kg

 5

 1200 daN

 

 Poloviční

 8,2 - 9mm

 2

 1 lano / 55kg

 5

 800 daN

 

 Dvojité

 8 - 8,5mm

 2

 2 lana / 80kg

 12

 1200 daN

 

Pozn.: Ve sloupci prameny je uveden min. počet lan při požívání, ve sloupci zkuš.závaží je uvedena velikost závaží a počet pramenů při kterých se provádí zkoušky lana, ve sloupci rázová síla je uvedena max.velikost rázové síly podle normy.

Vyhněte se situaci, kdy bude lano zachycovat pád přes ostrou skalní hranu !!!


 3. Značení dynamických lan

Jednoduché lano : (grafické označení jednička v kroužku). Průměr je mezi 9,4-11mm, vhodné pro volné lezení na skalkách a ledovcové tůry.

·      Výhody - nízká váha, jednoduchá manipulace.

·      Nevýhody - při styku se skalní hranou může dojít k přetržení.


Poloviční lano :(grafické označení jedna polovina v kroužku). Používají se výhradně v páru (dvoulanová technika) a zakládají se do postupového jištění na střídačku z důvodu snížení tření a zlepšení vedení linie lana. Průměr je mezi 8,2-9mm, jsou vhodná pro lezení v horách (snižují riziku přeseknutí lana o skalní hranu) a na ledovcových tůrách, kde se používá jen jedno lano.

·      Výhody - nízké tření v jištění, malé riziko poškození, dvojnásobné slanění (100 popř.120m).

·      Nevýhody - větší váha, složitější manipulace.


Dvojité lano :(grafické označení dva kroužky v sobě). Používají se výhradně v páru (dvoulanová technika) a musí jít obě lana všemi body postupového jištění. Průměr těchto je kolem 8mm, jsou vhodná pro lezení v horách (snižují riziku přeseknutí lana o skalní hranu), ale na ledovcových tůrách, kde se používá jen jedno lano, se nedoporučují.

·      Výhody - velká bezpečnost, malé riziko poškození, dvojnásobné slanění (100 popř.120m).

·      Nevýhody - větší váha, složitější manipulace, velké tření v jistících bodech.

Každé lano musí být na obou koncích označeno grafickým symbolem typu lana !!!


 4. Vlastnosti lan

Poddajnost : Tuhé lano (těžká manipulace a vázání uzlů), měkké lano (zatažené uzlu se těžko rozvazují).
Nasákavost : Při nasáknutí lana se prudce zvyšuje jeho hmotnost, snižuje se pevnost a schopnost pohlcovat pádovou energii. Některá lana mají specielní impregnaci, která zabrání nasáknutí vody (DRY úprava).
Odolnost proti oděru : Je to schopnost lana odolávat roztřepení nebo prodření.
Smyčkování : Každá lano více či méně smyčkuje, záleží na technice smotávání lana.
Omak : Je hmatový vjem při držení lana, záleží na průměru, struktuře opletu, povrchové úpravě, těsnosti opletu a materiálu opletu.
Hranová odolnost : Je schopnost lana vydržet zachycení pádu přes skalní hranu.
Posun opletu : Každému lanu dojde k posunutí opletu vůči jádru při natažení lana, ale důležité je, aby posun byl co nejmenší (dle EN892 max.2%, dle UIAA max.1%).
Konstrukce : Dynamická lana pro horolezectví musí být výhradně s opletem kolem jádra, které musí mít min.50% hmotnosti lana.
Užitný průtah : Jednoduchá a poloviční lana nesmí mít průtah se závažím 80kg větší než 8% a dvojitá lana 10%.
Rázová síla : Je to síla v laně při zachycení pádu. U jednoduchých a dvojitých lan by neměla být hodnota větší než 1200daN (12kN), u polovičních lan 800daN (8kN).
Počet pádů : Lano jednoduché a poloviční musí vydržet minimálně 5 normových pádů, dvojité pak 12 normovaných pádů.
Uzlovatelnost : Je to koeficient, který vyjadřuje poměr mezi průměrem lana a vnitřním průměrem uzlu na laně. Koeficient uzlovatelnosti nesmí přesáhnout hodnotu 1,1.


 5. Údržba lan

Skladování : Lano se skladuje suché, smotané do panenky a pověšené. Dobře skladované lano nestárne a nesnižuje se zásadně jeho nosnost.
Čištění : Lano se pere v čisté vodě teplé max 30°C bez jakýchkoliv prášků (mimo specielních přísad přímo od výrobce).
Kontrola : Před každým použitím zkontrolovat neporušenost opletu a poškození jádra (prohlídnout v ohybu celou délku lana a nesmí být nikde přerušený oplet, zlomené jádro nebo dokonce zúžené jádro).
Prevence : Několik rad pro to, aby lano vydrželo déle v pořádku.

·      Neslaňovat - Každé slanění ničí lano a značně snižuje počet pádů lana. Když už slaňovat, tak pomalu, aby se teplá osma stačila chladit a dole osmu z lana sundat co nejrychleji.

·      Nejistit na rybu - Jištění na rybu ničí lano ještě více než slaňování.

·      Ne kyseliny - Kyseliny i jen jejich výpary ničí lano tak, že je silně nebezpečné takové lano použít na cokoliv (pozor na akumulátor v autě, znečištění močí, oleje a jiné chemikálie).

·      Nešlapat - I když se vlivem pošlapání nikdy snížení počtu pádů neprokázalo, musíme se vyvarovat šlapání na lano a to hlavně mačkami.

·      Ne slunce - Přímé sluneční paprsky lanu škodí.

·      Obal - Ukládáním lana do obalu se sníží znečištění jádra lana a tím dochází k menšímu odírání vláken.

Lano je v každém případě nutné vyřadit při zjevném mechanickém poškození jádra nebo opletu, po zachycení extrémního pádu a po styku s kyselinou !!!

·        

·          6. Smyčky, pomocné šňůry

Na cívkách jsou většinou dodávány statické pomocné šňůry, smyce a ploché smyčky, a tak je nutná velká obezřetnost při nákupu dynamického horolezeckého lana na cívce.

Pomocné šnůry jsou svojí konstrukcí a použitím stejné jako statická lana. Průměry pomocných šňůr jsou různé a s tím souvisí i jejich nosnost, kterou bychom vždy měli nalézt buď přímo na bubnu výrobce nebo v atestu.
Ploché smyčky jsou zvláštní svojí plochou konstrukcí. Jsou vhodné do zakládání postupového jištění v úzkých spárách, na kyzech a hrotech (plocha).