Rozměry a tvar

   

Cvičná stěna je postavena na štítové stěně tělocvičny o šířce 17,5 m a výšce 9 m, má drsný pískovaný povrch.

Převislé části jsou od 0,5 do 6 m (levý buben) na výšku stěny. Je členitá a lezecké cesty jsou vedeny pod 15-ti jistícími body (řetězy). Max. prostupnost stěny je tedy 15 dvojic lezců.

Leze se na vlastním laně, stěna je vybavena pevně zapnutými expreskami.

Má měkolik desítek namontovaných cest obtížností od lehkých (3) až po velmi náročné (9+) v mnoha variantách.

Použity jsou kameny různých barev (fa Makak, fa Kameny aj.), cesta je dána barvou kamenů, orientace je snadná.

Ve stěně je využito i mnoho zapuštěných kamenů fy Makak z Jablonce. Nepravidelně v ploše stěny jsou vnější členité reliéfy výšky 4-12 cm.