Informace o cvičné stěně

 

Umístění

V Kadani na gymnáziu - ul. 5. května, vchod do tělocvičny ze Školní ul. pod gymnáziem.

 

Kudy

Od kruhového objezdu před autobusovým nádražím nahoru do středu města, po 200 m vpravo je Školní ulice.

 

GPS navigace

Lat: 50°22´49“ NLong: 013°16´23“E   312m.n.m.

 

Správcem stěny je:

Bohumil Dvořák (tel.  471 112 604 , mobil  724 690 532 )

 

Základní podmínky provozu a užívání stěny

Stěna je primárně určena členům Horoklubu Chomutov, kteří mají vstup na stěnu zdarma v rámci klubových příspěvků. V hodinách, kdy je stěna otevřena pro členy Horoklubu, je výkonným výborem Horoklubu povoleno lezení i pro nečleny za jednorázový poplatek 30Kč a při dodržení následujících podmínek:

  • Člen ČHS (UIAA) pouze při příchodu svým podpisem potvrdí, že leze na vlastní nebezpečí a že bude dodržovat Provozní řád stěny a Školní řád Gymnázia;
  • Nelezec nebo osoba mladší 18-ti let může pouze v doprovodu (dohledu) dospělého člena ČHS (UIAA);
  • Při více než 3-4 návštěvách by měl nečlen klubu coby uživatel stěny zvážit zaplacení  členských klubových příspěvků činného člena Horoklubu (Horoklub umožňuje zaplatit hostujícím členům vždy 3 měsíce, tj. podzim 10.-12. měsíc, nebo jaro 1.-4. měsíc).
  • Vždy musí být přítomen správce nebo dozor z určených členů Horoklubu.

Vstup do tělocvičny je od 1. října na čip, který mají vybraní členové Horoklubu a ti současně vykonávají dozor. Jsou to:

 

Jméno + příjmení Čip Klíč od prostoru za stěnou
Antonín Pultar ANO NE
Bohumil Dvořák ANO ANO
Bronislav Bandas ANO NE
Jiří Šťastný ANO ANO
Josef Zeman ANO NE
Libor Melišík ANO NE
Martin Jech ANO NE
Martin Lendvorský ANO ANO
Milan Svinařík ANO NE
Miloslav Kučera ANO NE
Miroslav Sedlář ANO NE
Petr Kašák ANO ANO
Václav Kuneš ANO NE
Veronika Dvořáková ANO NE

 

  • Čip umožní vstup do tělocvičny pouze v našich hodinách (čip otevírá dveře s 10 min. předstihem).
  • Kdykoli v našich hodinách je možný i vstup na boulder. 
  • V hodinách Horokroužku je vstup na stěnu povolen pouze členům klubu za podmínky, že vezmou na lanou buď dítko své nebo dítko z horokroužku, budou se jim věnovat, dávat na ně pozor a zodpovídat za ně.
  • V úterý a ve čtvrtek je stěna využívána horolezeckým kroužkem mládeže do 18-ti let. Smluvně může stěnu využívat i Gymnázium