Statutární město Chomutov

Statutární město Chomutov

Podporuje činnost klubu dotacemi a granty.  V roce 2016 a 2017 se např. jednalo o projekt "Horolezecký výcvik mládeže", v roce 2018 to byl projekt "Metodický výcvik členů Horoklubu Chomutov" a v roce 2019 projekt "Horolezecký výcvik dětí a mládeže".