Statutární město Chomutov

Statutární město Chomutov

Podporuje činnost klubu dotacemi a granty.  V roce 2016 se např. jednalo o projekt "Horolezecký výcvik mládeže".