Tillenberg Schutzhaus - DAV Eger und Egerland

10.07.2024 15:04

Chebská sekce – DAV Eger und Egerland byla založena roku 1894.  U jejího zrodu stáli chebský advokát Eduard Lederer a továrník Dominik Kreuzinger, kteří na 10. prosince 1893 svolali do hotelu Neuberger schůzi řekněme přípravného výboru nového alpského spolku. Již na této schůzi bylo podáno přes 80 přihlášek do plánované sekce. V březnu 1894 byl vznik spolku schválen výnosem místodržitelství v Praze a 13. června 1894 se konala ustavující valná hromada v hotelu Kronprinz. Prvním předsedou byl zvolen Hans Lauterer, chebský právník.

    V oblastech kolem Chebu se členové spolku věnovali převážně značení turistických tras a propagaci horolezecké sportu. Horolezecká činnost v domácích podmínkách byla však považována spíše za přípravu na výstupy v Alpách a horolezci předváděli i kvakerské kousky. Ve výročním almanachu se píše o lezení v oblasti Hohen Stein – Vysoký kámen u Kraslic, kde „lezci bez lan a háků viseli jako netopýři.“

    Spolek se také věnoval zimním aktivitám. První lyžařské závody se konaly roku 1892 v Roßbachu - dnes Hranice. Se stoupající popularitou lyžování byla v rámci spolku také založena lyžařská skupina, která se věnovala rozvoji sjezdového i běžeckého lyžování a dokonce i skokům na lyžích.

    S koncem Velké války spolek přišel o svou chatu v Alpách, která se v novém uspořádání Evropy ocitla v Itálii. Protože v poválečné době bylo cestování do Alp finančně značně náročné a německy hovořící návštěvníci nebyli u nových Italských úřadů v oblibě, soustředila se pozornost členů sekce na místní cíle. Z té doby pochází hustá síť turistických tras v okolí Chebu a v Českém lese. Byl také založen stavební fond, sice s původní myšlenkou nové alpské chaty, ale tato myšlenka byla brzy opuštěna a spolek se rozhodl soustředit na domácí prostředí. Roku 1924 se na vrchu Tillenber – Dyleň konala první Horská slavnost, v roce 1925 byl zakoupen pozemek pod vrcholem pro stavbu nové turistické chaty a 17. prosince 1925 bylo na mimořádné schůzi rozhodnuto o její definitivní podobě. Obyvatelé Chebu se o chatu začali velmi zajímat a její stavbu podporovat. Dobročinnou sbírkou se vybralo přes 76 tis. Kč a počet členů narostl na 250. Slavnostní položení základního kamene proběhlo 25. dubna 1926, kamenný sokl vystavěla chebská firma Karel Jančík, dřevěnou stavbu pak Josef Woisetschläger z Vyššího Brodu. Slavnostní otevření a vysvěcení chaty se uskutečnilo 3.října 1926 za hojné účasti široké veřejnosti a členů spřátelených spolků.

    Chata velmi prosperovala. Bylo to dáno především promyšlenou sítí turistických cest, které se sbíhaly na vrcholu Dyleně. Pokračovala tradice letních Horských slavností a v roce 1928 se konala i první z řady zimních slavností. I díky příjmům z těchto slavností byla chata stále vylepšována. Na chatě bylo vybudováno chladící zařízení, rozšířeny terasy na kterých byly zbudovány lavice, židle a stoly, roku 1931 byla dostavěna příjezdová cesta. Voda z Granátového pramene nad chatou byla svedena do bazénu s vodní kaskádou a vodotryskem. Spolek chatu inzeroval v okolních lázních, vyšly o ní četné novinové články, chata byla propagována ve školách a sportovních klubech. Sloužila také jako základna zimních sportů a lyžařského výcviku. V roce 1931 se také začaly konat pravidelné lyžařské závody Rund um den Tillen. Hospodářské krizi navzdory vzrostl počet členů spolku na 432 a chatu v té době navštívilo okolo 4000 návštěvníků ročně. Původně zakoupený pozemek o rozloze něco přes 2000m2 postupně přestal stačit a obliba chaty poskytovala dostatek financí, takže byl přikoupen ještě další pozemek o 10 tis. m2 hlavně pro větší pohodlí návštěvníků slavností.

    Na vrcholu Dyleně se také nacházel jeden z několika středů Evropy. Místní legenda praví, že jako střed Evropy místo prohlásil roku 1805 Napoleon Bonaparte. Pravdou však je, že místo jako geografický střed Evropy zaměřila v roce 1865 C. a K. astronomicko-trigonometrická komise. V roce 1934 byla na vrcholu na místě původního kamene vystavěna trigonometrická věž, která sloužila i jako rozhledna. 

    S příchodem dalších válečných let provoz chaty pozvolna upadal, až s koncem války zcela ustal a po odsunu převážné části obyvatel se chata ocitla v nově zřízeném hraničním pásmu. Nejprve byla členy Pohraniční stráže vyrabována a poté v letech 1947 – 1948 stržena. Na vrchu Dyleň bylo postaveno stanoviště radiotechnického průzkumu. V rámci jeho výstavby byla stržena původní trigonometrická věž a ztratil se i původní kámen z roku 1865. Celé území pak na dlouhá desetiletí zůstalo v zakázaném pásmu.

    Na památku chaty byl v nedalekém Neualbenreuthu zbudován v muzeu model chaty v měřítku 1:6. V roce 1985 byl také na svazích Tillenbergu těsně u Staatsgrenze vztyčen nový náhradní žulový kámen označující střed Evropy. Jsou na něm vyobrazeny znaky Neualbenrethu a Chebu a čtyři letopočty. 1284 – první písemná zmínka o Neualbenreuthu, 1985 – rok vztyčení kamene, 1591 a 1862 jsou roky uzavření dohod mezi městem Cheb a klášterem Waldsassen při sporech o území Frais.

    A protože karma je zdarma a Boží mlýny melou pomalu, ale jistě, stihl budovy jednotek Pohraniční stráže stejný osud, jaký sami pohraničníci kdysi přichystali chatě Tillenberger Schutzhaus.

    A jestli na Dyleň někdy zavítáte, zastavte se ve vsi Maiersgrün – dnes Vysoká. Tamější kostel Narození sv. Jana Křtitele je zajímavé místo, které jenom dokresluje pohnuté osudy tohoto kraje.

*Ota Pavlas*

Kompletní foto k článku naleznete zde:  https://eu.zonerama.com/OtoPavlas/Album/11667617>