Bergheim Gottesgab

21.01.2024 21:21

Chaty v Alpách sice byly výkladní skříní alpských spolků, ale spolkový život se odehrával hlavně doma. Sestával převážně z pořádání přednášek a výstav o horolezeckých výpravách, podpory turismu a z horolezeckého výcviku a činnosti ve skalních oblastech v okolí. Z počátku se soustředil hlavně na letní část roku. Se vzrůstající oblibou lyží se ale postupně přesunul i do zimních měsíců.

    Roku 1923 byl při DAV Karlsbad založen lyžařský oddíl, jehož prvním předsedou byl Otto Steiff a oddíl měl až 90 členů. Lyžaři pořádali lyžařské kurzy a zimní lyžařské výlety. V Karlovarském kraji se významnou měrou zasloužili o propagaci a rozvoj lyžování. Se stále rostoucím počtem lyžařů se však začal projevovat nedostatek ubytovacích kapacit v Krušných horách a to hlavně o víkendech. To byl hlavní důvod, proč v roce 1928 DAV Karlsbad zakoupil dům č.p. 136 na Božím Daru.

Jako zdůvodnění nákupu a financování půjčkou je uvedeno:

„Stále rostoucí počet lyžařů a zimních turistů mezi členy klubu, přeplněnost ubytovacích zařízení v Krušných horách o sobotách a nedělích a rostoucí ceny za přenocování a stravování přiměly D.A.V. Karlsbad k zakoupení chaty, která bude zároveň základnou pro letní túry a pro delší a levné pobyty.“ Během jednoto roku byl dům přestavěn na středisko horských a zimních sportů a 13. října 1929 byl slavnostně otevřen. 

Hlavní budova byla zděná, skládala se ze sklepa, přízemí a prvního patra. Byly zde 2 společenské místnosti, 11 samostatných ložnic, 2 společné noclehárny s matracemi, kuchyně, spíž, 2 pokoje pro hospodyni, 2 toalety, koupelna, prádelna, lyžárna a lyžařská dílna. Voda byla z vlastní studny a celý objekt byl elektrifikován.

    O chatu byl velký zájem a to jak ze strany členů spolku tak i z řad ostatních lyžařů. V roce 1930 zde přespalo 1121 turistů. V roce 1932 členové spolku zaplatili za týdenní pobyt s plnou penzí a lyžařským výcvikem 238 Kč. Z toho bylo 70 Kč za lyžařský kurz (průměrný plat v té době byl zhruba 750 Kč měsíčně). Protože předseda DAV Karlsbad Karl Schöttner stál u zrodu Sudetendeutsche Hütte, měli členové sekcí sdružených v DAV Sudetendeutsche Hütte na chatě slevu na ubytování. V dalších letech chata prosperovala, plánovalo se její rozšíření. Také byl učiněn pokus o vybudování lyžařské cesty z vrcholu Klínovce do Jáchymova. Během válečných let však ze všeho sešlo.

    Po poválečném odsunu Němců a konfiskaci jejich majetku přešel Bergheim Gottesgab pod státní správu. Nebyl, kdo by jej využíval a udržoval a postupem doby zbylo na místě jen zarostlé zbořeniště. Na konci 90 let minulého století byl pak na jeho místě postaven nový dům č.p. 197. V okolí přibyly chaty, vedle stojící dům č.p. 136 si zachoval svou původní podobu až do roku 2020, kdy byl v rámci přestavby zbořen a znovu vystavěn z Ytongu a tak dnes tato ulice připomíná černobílou fotografii z roku 1932 pouze velmi, velmi vzdáleně.

*Ota Pavlas*