Valná hromada Horoklubu

14.06.2023 17:00

Valná hromada Horoklubu Chomutov se letos bude konat ve středu 14.6.2023 od 17:00 hod v salónku Hotelu Mertin v Chomutově.  Program je tento:

    1.       Přivítání a úvod 

    2.   Návrh řídícího VH a jeho schválení

    3.   Návrh jednacího řádu VH a jeho schválení

    4.   Seznámení s programem VH a jeho schválení 

    5.   Volba mandátové komise

    6.   Kontrola usnášeníschopnosti VH

    7.   Zpráva o stavu členské základny za rok 2022

    8.   Zpráva o činnosti klubu za období 2022/2023

    9.   Vyhlášení „Soutěže o největšího škodiče klubu roku 2022“

10. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2022

11. Volba výboru klubu pro období 2023/2024

12.  Návrh a schválení plánu činnosti klubu na období 2023/2024

13.  Návrh a schválení rozpočtu na rok 2023

14. Schválení výše členských příspěvků na rok 2023

15.  Diskuse

16.  Návrh usnesení a jeho schválení

17. Závěr

  Za výbor klubu všechny zve Jířa