Uzavírky skal v roce 2019

14.05.2019 09:16

S blížícím se jarem je třeba počítat s uzavírkami skalních oblastí z důvodu hnízdění chráněných druhů ptactva, zejména sokola stěhovavého, výra velkého a čápa černého.  Bližši podrobnosti o jednotlivých uzavírkách jsou uvedeny na webu ČHS zde.