Stěna v Kadani

07.10.2021 23:36

Byly přiděleny hodiny pro horokroužek - v pondělí a čtvrtek vždy od 16 do 18 hod. Pozor! Od 18.10.2021 bude velká stěna do odvolání uzavřená z důvodu rekonstrukce podlahy. Přístupná bude pouze bouldrovací stěnka.