Hnízdění sokola v Perštejně

15.04.2022 22:42

V perštejně na Hlavním masívu, konkrétně v Jižní stěně hnízdí sokol stěhovavý. Do 30.6. je tudíž v této části masívu, tj. od cesty Fugasův přelud po cestu Špinavá zákaz lezení. Jedná se sic nejvyhledávanější stěnu, ale prosíme tímto o respektování dočasného omezení lezení.